wr17 2018

 

 

 

Nabór dzieci i nauczycieli do projektu „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”

Informujemy, że w dniach od 10 do 14 września 2018 r. prowadzony jest nabór dzieci i nauczycieli do projektu Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza realizowanego przez Gminę Lubsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Oferowane wsparcie obejmuje:

  1. Rozszerzenie oferty Ośrodków Wsparcia Przedszkolnego w Gminie Lubsza tj. Przedszkola w Kościerzycach, Lubszy i Mąkoszycach o zajęcia dodatkowe

[…]