Kategoria "Grupa II"

cz13 2016

Grupa „SMERFY ” to dzieci 3-4 letnie. 
Pracują w niej panie: mgr Małgorzata Rozmus-Komborska (wychowawca) i mgr Małgorzata Maciejowska. Grupa liczy 20 dzieci, w tym 14 dzieci 4-letnich i 6 dzieci 3-letnich. Liczba dziewczynek – 10, chłopców – 10. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i aktywnie uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle oraz spędzać czas w kącikach tematycznych tj. sklep, kuchnia, fryzjer, biblioteka. 
Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego oraz kółku tanecznym i plastycznym. Z radością bawią się na placu zabaw i korzystają z atrakcyjnych i kolorowych sprzętów. Cały czas uczą się zasad właściwego zachowania się, norm społecznych. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w naszej grupie jest wspaniała.