Dokumenty przedszkola

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
pobierz plik w formacie:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  W MĄKOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017
pobierz plik w formacie:

DEKLARACJA KONTYNUACJI KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA W  ROKU SZKOLNYM 2016/2017
pobierz plik w formacie:

DEKLARACJA RODZICÓW
pobierz plik w formacie: