Grupa III „Misie”

Rok przedszkolny 2017/2018

GRUPA III – 5 latki.

Wychowawca grupy: mgr Ewa Góral.

Grupa liczy 17 dzieci.

Liczba dziewczynek – 6, chłopców – 11. Większość dzieci mieszka w Mąkoszycach ponadto dojeżdżają autobusem szkolnym  z Nowego Światu, Rogalic, Borucic, Tarnowca. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. Działalność edukacyjno – wychowawcza w  grupie 5-latków opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN. Dzieci pracują z pakietami edukacyjnymi: Tropiciele . Dzieci bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.  5-latki uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski (zajęcia prowadzi p. Małgorzata Szulc).