Pilna informacja dla Rodziców 
OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice! 
Informuję, że w związku z przypadkiem koronawirusa wśród dzieci naszego przedszkola grupy 3-4 latków / grupy Pani Eweliny/ dzieci tej grupy oraz personel zostały objęte kwarantanną do  07.05.2021r. 
Bardzo proszę rodziców pozostałych grup o obserwowanie stanu zdrowia dzieci 5-6 latków i ograniczenie ich kontaktów społecznych do niezbędnego minimum. 
                                                                                                                                        Dyrektor Krystyna Ślusarek

Nowy rozkład jazdy autobusów od 04.05.2021

Drodzy Rodzice!

W trosce o właściwy przebieg procesu edukacyjnego dzieci, rozpoczęliśmy zdalne nauczanie. Naszym głównym komunikatorem jest strona internetowa naszego przedszkola. Naszym zadaniem jest ukierunkować działania tak, by w pełni realizowane były treści wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, a co za tym idzie, by przyrost wiadomości i umiejętności dzieci był nieprzerwany i stabilny. Kontynuując rozpoczęte działania na naszej przedszkolnej stronie internetowej wychowawcy poszczególnych grup wiekowych zamieszczają propozycje zadań, ćwiczeń i zabaw oraz stwarzają sytuacje edukacyjne, których realizację dostosowują do możliwości i warunków, w jakich się znajdujemy. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco proponowanych zajęć, które są szczegółowo zaplanowane wg harmonogramów zdalnego planowania pracy tygodniowej w obszarach aktywności poznawczej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej zgodnie z PP wychowania przedszkolnego.

Listy do Rodziców

Dzieci sześcioletnie

UWAGA
Nowy rozkład jazdy autobusów

Zobacz

REKRUTACJA 2021/2022!


Listy kandydatów oraz rezerwowych dzieci  zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Mąkoszycach na rok szkolny 2021/2022Zobacz listę 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach informuje, że od dnia 10.05.2021r. grupa II 4-5 latków (p. Ewy) i grupa III 6 latków  (p. Małgosi) będzie funkcjonowała w szkole na terenie hali sportowej do czasu odwołania. 
Proszę o przyprowadzanie dzieci do szkoły od godz. 7:30 i odbieranie dzieci do godz. 14:00 również ze szkoły ( w pozostałych godzinach w przedszkolu czyli do 15:30). Grupa I 3-4 latków (p. Eweliny) nadal pozostaje w przedszkolu. Oddział będzie czynny od 6:45 – 15:30. 
Godziny pracy przedszkola pozostają bez zmian 6:45 – 15:30. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają wychowawcy.