WYNIKI REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MĄKOSZYCACH

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mąkoszycach informuje o wynikach rekrutacji dzieci 3- 6 letnich do przedszkola. 
Na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci do przedszkola wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 
Lista przyjętych dzieci znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz stronie internetowej. 

Wyniki rekrutacji
Lista dzieci przyjętych do przedszkola