Grupy w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021

GRUPA II 4-5 latki "MINIONKI"

O grupie

GRUPA I 3-4 latki "MUCHOMORKI"

O grupie

GRUPA III 6 latki "SKRZATY"

O grupie

Grupa I MUCHOMORKI

Praca dydaktyczno- wychowawcza w grupie dzieci 3- 4 letnich opierać się będzie na realizacji treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej „Planeta dzieci- prawda, dobro, piękno w świecie wartości’’- Jolanty Wasilewskiej oraz podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Prowadzone będą zajęcia z Języka angielskiego.  

Opinia merytoryczno-dydaktyczna o programie wychowania przedszkolnego
„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”

Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r.  Program został napisany w oparciu o te same pedagogiczno-psychologiczne koncepcje teoretyczne, które przyświecały twórcom podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Autorka odwołuje się w nim przede wszystkim do konstruktywistycznej teorii uczenia się i osiągnięć J. Piageta, L. Wygotskiego i J. Brunera. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” jest programem na tyle elastycznym, że można go modyfikować, dostosowując go do potrzeb i możliwości swojej grupy przedszkolnej. Prowadzone będą zajęcia z Języka angielskiego.