Dyrektor ZSP w Mąkoszycach
Grono Pedagogiczne
pracownicy obsługi

Uwaga koronawirus

Drodzy Rodzice, proszę o zapoznanie się informacjami na temat koronawirusa zawartymi w ulotce zamieszczonej poniżej.