SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ 
W PRZEDSZKOLU

Dnia 30.09.2021 r w Przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantką. Głównym celem spotkania dzieci było: 
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa poza terenem przedszkola, 
-   poznawanie podstawowych przepisów ruchu drogowego, 
-   utrwalenie znaków drogowych, 
-   ostrzeganie dzieci przed osobami nieznajomymi, 
- zapoznanie dzieci z niebezpiecznymi konsekwencjami zabaw przy drodze, 
-  zapoznanie ze strojem policjanta, sprzętem potrzebnym do wykonywania tego zawodu. 
Policjantka podarowała dzieciom książeczki pt. „Bezpieczny przedszkolak”. Na zakończenie spotkania wręczyliśmy naszemu gościowi własnoręcznie wykonaną postać policjanta z podziękowaniem oraz kwiatek wykonany
z balonów. 

Powrót