Spotkanie ze strażakiem

We wtorek, 28 września, gościliśmy w naszym przedszkolu druhnę Agnieszkę z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszycach, która jest także pracownikiem naszej placówki. Przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie grupy przedszkolne mogły posłuchać o służbie strażaków a także o rodzajach umundurowania, w których można spotkać strażaków podczas różnych okazji. W trakcie spotkania Pani Agnieszka zaznajomiła dzieci z ciekawostkami związanymi z pracą strażaka, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Dzieci miały możliwość podziwiać z bliska wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Wiedza, którą nabyły dzieci, utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały Pani Agnieszce i życzyły wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu.   Serdecznie dziękujemy!

Powrót