Godziny otwarcia

Ramowy rozkład dnia

Zajęcia dodatkowe

Metody i formy pracy

Opłaty

Dokumenty do pobrania

Jak rodzic może stymulować rozwój emocjonalny dziecka?

Co musimy wiedzieć, aby rozwijać emocje naszych dzieci?

Rozwój emocjonalny dziecka

Godziny pracy przedszkola

6:30-15:30

Ramowy rozkład dnia

6:45-7:30-Powitanie dnia. Podejmowanie działalności  zabawowej, zabawy według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne.

7:30-8:30-Działalność zabawowo-ruchowa podczas wykonywania ćwiczeń porannych. Aktywna dbałość o higienę własną i otoczenia podczas przygotowań do posiłku.

8:30-9:00-Estetyczne spożywanie śniadania i zachęcanie do zdrowego spożywania warzyw.

9:00-10:00-Realizacja zadań dydaktycznych.
10:00-11:15-Pobyt na świeżym powietrzu-zabawy ruchowe, gry, spacery.
11:15-11:30-Nabywanie i utrwalanie nawyków higienicznych.

11:30-12:00-Spożywanie obiadu-zupy.
12:00-12:30-Zabawy relaksacyjne, słuchanie i czytanie bajek.
12:30-13:00-Usprawnianie technik samoobsługowych. Chętne spożywanie drugiego dania.

13:00-15:30-Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Inspirowanie do zabaw w kącikach zainteresowań, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna. Dbanie o ład i porządek w naszej sali.

Zajęcia dodatkowe

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań, wyobraźni, pamięci czy poczucia rytmu dziecka ale również poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości, pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne oraz likwidować wszelkiego rodzaju zaburzenia w rozwoju fizycznym lub mowie dziecka.

Gimnastyka korekcyjna

Ma na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę sprawności ruchowej dzieci. Zajęcia pomagają zapobiegać powstawaniu najczęściej spotykanych wad postawy, takich jak: okrągłe plecy, koślawe kolana, płaskostopie i boczne skrzywienie kręgosłupa. W czasie ćwiczeń wykorzystywane są różne przyrządy i przybory, np. piłki, laski, woreczki, szarfy.

Język angielski

To poznawanie języka poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek, zabawy w kole. Dzieci powtarzają słowa, wyrażenia i zdania angielskie, i reagują na polecenia nauczyciela i dzięki temu mają okazję oswoić się z językiem.

Religia

Na zajęciach dzieci uczą się podstaw religii katolickiej.

Zajęcia logopedyczne

Mają na celu usprawnienie narządów artykulacyjnych i poprawianie mowy dziecka.

Taniec

Podczas zajęć dzieci uczą się różnych układów tanecznych. Taniec kształtuje poczucie rytmu, uwrażliwia na muzykę.

Zajęcia plastyczne

Podczas nich dzieci poznają różne techniki plastyczne, poznają różne rodzaje sztuki, rozwijają wyobraźnię i kreatywność.

Opłaty

Na podstawie Uchwały Nr XVII/130/2008 z dnia 21 lutego 2008r. oraz Uchwały Nr XX/144/2008 z dnia 29 maja 2008r. Rady Gminy Lubsza dyrektor ZSP zarządza co następuje:

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi:

8 zł

śniadanie:

2,50 zł

obiad I danie (zupa)

2 zł

obiad II danie

3,50 zł

Opłaty za przedszkole należy wnosić do dnia 15-go każdego miesiąca.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach
Bank Spółdzielczy w Brzegu
46 8863 0009 2000 0023 2384 0003 

Dokumenty do pobrania

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA KONTYNUACJI KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DEKLARACJA RODZICÓW