W naszym przedszkolu: Każde dziecko jest dla nas ważne.
Wychowankowie czują się akceptowani i bezpieczni.

Zapewniamy Państwa dzieciom:
-bardzo dobrą opiekę pedagogiczną nastawioną na zaspokojenie indywidualnych potrzeb wychowanków
-rozwijanie twórczej aktywności
-rozbudzanie zainteresowań dziecięcych
-zaspokajanie potrzeb fizycznych, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka
-prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
-warunki do osiągania sukcesów
-czynny udział w konkursach, imprezach środowiskowych
          ZAPRASZAMY !!!!!!

Krystyna Ślusarek
Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Makoszycach

Nasza Kadra

Dyrektor:
mgr Krystyna Ślusarek

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Ewa GÓRAL

Nauczycielka

mgr Małgorzata ROZMUS-KOMBORSKA

Nauczycielka

Pracownicy obsługi

Andrzej ZARZYCKI
Katarzyna MAZUR
Agnieszka KWIATKOWSKA
Dorota BEREŻAŃSKA
Urszula PRÓSZYŃSKA
Wioletta PUSTELNIK
Barbara ROGOWSKA
Jolanta LEWANDOWSKA