Opłaty

Na podstawie Uchwały Nr XVII/130/2008 z dnia 21 lutego 2008r. oraz Uchwały Nr XX/144/2008 z dnia 29 maja 2008r. Rady Gminy Lubsza dyrektor ZSP zarządza co następuje:

tn_kodeks7
Dzienna stawka za wyżywienie wynosi: 3,90 zł.
a)śniadanie-1,40 zł
b)obiad:
-I danie (zupa)-1,00 zł
-II danie-1,50 zł

Opłaty za przedszkole należy wnosić do dnia 15-go każdego miesiąca.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach
Bank Spółdzielczy w Oławie
08 9585 0007 0010 0050 0500 0003