Ramowy rozkład dnia

                                                                                     RAMOWY ROZKŁAD DNIA

przedszkole2

 

6:45-7:30-Powitanie dnia. Podejmowanie działalności  zabawowej, zabawy według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne.

7:30-8:30-Działalność zabawowo-ruchowa podczas wykonywania ćwiczeń porannych. Aktywna dbałość o higienę własną i otoczenia podczas przygotowań do posiłku.

8:30-9:00-Estetyczne spożywanie śniadania i zachęcanie do zdrowego spożywania warzyw.

9:00-10:00-Realizacja zadań dydaktycznych.

10:00-11:15-Pobyt na świeżym powietrzu-zabawy ruchowe, gry, spacery.

11:15-11:30-Nabywanie i utrwalanie nawyków higienicznych.

11:30-12:00-Spożywanie obiadu-zupy.

12:00-12:30-Zabawy relaksacyjne, słuchanie i czytanie bajek.

12:30-13:00-Usprawnianie technik samoobsługowych. Chętne spożywanie drugiego dania.

13:00-15:30-Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Inspirowanie do zabaw w kącikach zainteresowań, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna. Dbanie o ład i porządek w naszej sali.